Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá

Admin

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại địa phương, tổng hợp số liệu gửi về Bộ trước ngày 15/10.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT trên cả nước về việc rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

Công văn nêu: Thực hiện các quy định của Bộ GD&ĐT về hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và chủ trương xã hội hóa giáo dục các địa phương đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động như: giáo dục kĩ năng sống; liên kết dạy ngoại ngữ, dạy tin học tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên cơ sở giáo dục.

Kết quả đã góp phần củng cố, nâng cao kiến thức kỹ năng và giáo dục nhân cách toàn diện cho người học.

Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa còn có hạn chế dẫn đến băn khoăn lo lắng và tạo ra dư luận không tốt về loại hình hoạt động giáo dục này.

Để tăng cường hiệu quả quản lý, đảm bảo quyền lợi của giáo viên, học sinh và học viên khi tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT tăng cường công tác quản lý chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học.

Cùng với đó, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại địa phương với các nội dung công tác chỉ đạo của Sở GD&ĐT, công tác triển khai tại các cơ sở giáo dục; đánh giá thuận lợi, khó khăn; đồng thời đề xuất kiến nghị, tổng hợp số liệu gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/10/2023.