Bất động sản

Bốn dự án lớn tại Thanh Hóa bị hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 4 quyết định hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư để bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội cho bốn dự án khu dân cư, khu nhà ở thương mại.