Doanh nghiệp

Gia cảnh đơn chiếc, Phó Tổng Giám đốc Angimex xin từ chức

Sau hơn 1 năm đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc, ông Quách Tất Liệt sẽ nghỉ việc từ ngày 1/7 tới đây để tập trung chăm lo cho cuộc sống gia đình.