Giáo dục

Đẩy sớm lịch tuyển sinh đại học: Thí sinh có nhiều thuận lợi?

Dự kiến công tác tuyển sinh đại học năm 2023 sẽ có một số điều chỉnh về kỹ thuật, lịch trình sớm hơn và thay đổi trong cách tính điểm ưu tiên.