Sức khỏe

Gia tăng biến chứng từ cúm mùa

Nhiều người dân có tâm lý chủ quan với cúm mùa, tuy nhiên biến chứng từ cúm mùa rất nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong, vì thế cần hết sức cẩn...