Sức khỏe

Cứu người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên người

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, đau nhiều do bị dị vật (thanh sắt dài khoảng 40cm) đâm xuyên thấu qua người.