Tiêu dùng

Hà Nội sẽ đẩy mạnh quảng bá ẩm thực, xây dựng bản đồ "Food Tour"

Theo định hướng phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2030, sản phẩm dịch vụ ẩm thực sẽ được phát triển đa dạng, mang tính chất độc đáo...