Tiêu dùng

Sau chuỗi đà giảm, giá cao su xuất khẩu tháng 11/2023 chuyển biến nhẹ

Sau thời gian dài cao su giảm, giá xuất khẩu cao su bình quân tháng 11/2023 ở mức 1.370 USD/tấn, tăng 1,8% so với tháng 10/2023 và tăng 1% so với tháng 11/2022.