Văn hóa

Trấn Thành sau khi kiếm 475 tỷ đồng từ phim: “Tôi làm việc nhẹ nhàng và thoải mái hơn”

Sau thành công của “Nhà bà Nữ”, Trấn Thành thừa nhận có nhiều thay đổi trong cách làm việc.