Hà Nội đề xuất 12 ứng viên danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Admin

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu, Hội đồng xét tặng lần thứ 16 năm 2023 của Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 12 nhà giáo.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023. Theo đó, tính đến ngày 21/11/2022, Sở GD&ĐT Hà Nội nhận được 12 hồ sơ của các hội đồng cơ sở, gồm 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và 11 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

Cụ thể, 1 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” là Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, sinh năm 1935, Chủ tịch Hội đồng Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu.

11 cá nhân còn lại được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” là những giáo viên đang công tác tại các đơn vị, trường học trực thuộc Sở.

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu, Hội đồng xét tặng lần thứ 16 năm 2023 của Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận theo quy định đối với 12 nhà giáo.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng giao thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên được biết, tham gia đóng góp ý kiến và gửi về Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” năm 2023 của Sở trước 17h ngày 1/12/2022.

Trước đó, trong đợt xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 15, TP Hà Nội có 33 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

Danh sách các nhà giáo được đề nghị xét tặng:

Giáo dục - Hà Nội đề xuất 12 ứng viên danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Trúc Chi (theo Hà Nội Mới, Giáo Dục Thủ Đô)